Chatgirl.nl is een gratis chat die je kunt gebruiken om erotische contacten op te doen. Je gebruikt de chat om anoniem met vreemden over seks te praten en eventueel iemand te ontmoeten om in ‘real life’ mee af te spreken. Om mee te kunnen chatten bij Chatgirl.nl, moet je 18 jaar of ouder zijn. Je kunt zelf kiezen of je met mensen in heel Nederland wil chatten, of alleen in contact wil komen met mensen bij jou uit de buurt.

De betrouwbaarheid van Chatgirl.nl

Chatgirl.nl heeft geen Algemene Voorwaarden en ook geen privacy beleid, maar de website heeft wel enkele algemene regels opgesteld die gebruikers van de website moeten hanteren bij het chatten. De regels zijn prima, maar Algemene Voorwaarden en een privacy beleid zijn wel erg belangrijk. Daarom adviseren we je geen persoonlijke gegevens te delen via Chatgirl.nl, simpelweg omdat je niet weet wat er met deze gegevens gebeurt. Spreek je af met iemand die je van de chatroom kent, dan moet je dit altijd in een openbare ruimte doen en bovendien altijd iemand meenemen zodat je niet alleen bent.

Inschrijven bij Chatgirl.nl

Om te chatten op Chatgirl.nl moet je enkele gegevens achterlaten op de website. Zo moet je een nickname invullen, maar is het ook noodzakelijk om aan te geven of je man of vrouw bent. Heb je de weinige gegevens ingevuld die je van Chatgirl.nl moet geven om te kunnen chatten, dan kun je vrijwel meteen beginnen met chatten.

De kosten van Chatgirl.nl

De meeste functies op Chatgirl.nl zijn gratis te gebruiken, maar je kunt er ook voor kiezen om een VIP account te nemen voor een dag en op deze manier meer functies te gebruiken bij het chatten. In Nederland betaal je hier 1,40 euro voor per dag en voor Belgische leden kost het 2 euro per dag. Je betaalt het account altijd telefonisch, namelijk door naar een specifiek nummer te bellen. Let wel goed op, want de chatsessie wordt automatisch verbroken binnen 15 minuten als je niet chat. Heb je een VIP account, dan komt dit account te vervallen en dit betekent dat het belangrijk is om continu te blijven chatten met een VIP account.

De mobiele app van Chatgirl.nl

Chatgirl.nl heeft geen mobiele app, maar de website is wel te gebruiken om mobiele apparaten zoals de smartphone en de tablet. Om mobiel te chatten, ga je op jouw smartphone of tablet gewoon naar de website van Chatgirl.nl. De website wordt meteen aangepast op basis van jouw mobiele apparaat.

Acties en kortingen

Chatgirl heeft geregeld acties en kortingen. Kijk voor actuele kortingen en het laatste nieuws op onze dating acties en dating nieuws pagina.

Uitschrijven bij Chatgirl.nl

Je hoeft je alleen uit te schrijven bij Chatgirl.nl als je een VIP account hebt en dit doe je simpelweg door 15 minuten geen chats te versturen. Na 15 minuten vervalt je sessie, ben je jouw VIP account kwijt en worden al je gegevens verwijderd. Heb je geen VIP account, dan is het wegklikken van de website voldoende om je uit te schrijven en jouw gegevens te laten verwijderen.

6 Total Score
Chatgirl Review

Om te chatten op Chatgirl.nl moet je enkele gegevens achterlaten op de website.

Populariteit
6
Gebruikersgemak
6
Functionaliteiten
6
Klantenservice
6
Kosten
6
1 Comment
  1. Reply
    Joost maart 22, 2018 at 6:09 pm

    Ik kwam jaren op deze site en heb een er aantal leuke dates gevonden. Echter lijk je tegenwoordig, als man alleen, alleen nog maar paydates te kunnen scoren hier. Verder zit het vol oplichters. Een site om te mijden (in ieder geval als man alleen).
    Chatgirl zelf waarschuwt wel voor oplichters, maar lijkt bitter weinig voor elkaar te krijgen als het erom gaat ze van de site te weren.

Leave a reply