ContactLeggen.nl

ContactLeggen.nl is een online datingsite, die het mogelijk maakt om single mannen en vrouwen bij jou uit de buurt te vinden. Deze datingsite wijkt echter af van veel andere online datingsites, die vaak gericht zijn op blijvende relaties of vriendschappen. Dit geldt niet voor ContactLeggen.nl, waar men zich naar eigen zeggen richt op adult entertainment. Onder adult entertainment verstaan we het seksueel getinte contact wat mannen met vrouwen hebben. Andersom kan dit natuurlijk ook, maar dat komt veel minder vaak voor! Opvallend aan ContactLeggen.nl is het feit dat de homepage van deze website gevuld is met dames. Veel van deze dames zijn niet echt, maar hebben een fictief profiel. Over het aantal actieve mannen op deze datingsite wordt niks vermeld.

Profiel aanmaken bij ContactLeggen.nl

Het aanmaken van een profiel op ContactLeggen.nl is heel eenvoudig. Met dit profiel kun je berichten naar andere leden sturen, in de hoop dat zij reageren. In veel gevallen zal je een bericht terugkrijgen. Houd er echter rekening mee dat deze berichten vaak niet door degene op de foto’s van een profiel gestuurd worden. De nepprofielen worden vaak door de beheerders van de datingsite beheerd. Zij proberen je zo lang mogelijk aan de praat te houden, zodat je credits uit blijft geven. De kosten kunnen zo flink oplopen, zonder dat je echte single mannen of vrouwen in de buurt ontmoet.

Bij deze datingsite kun geen gratis berichten naar andere leden sturen. Je betaalt hier per bericht een credit voor, waarbij het aantal credits toeneemt als je ook foto’s mee wilt sturen. Mocht je credits willen kopen, dan is het verstandig om direct een grotere bundel te kiezen. Met een grotere bundel betaal je per credit minder, waardoor je op de langere termijn voordeliger uit zal zijn.

Hoe herken ik een nepprofiel?

In de voorwaarden van een datingsite als deze staat vermeld dat er nepprofielen op de website actief zijn. Niet alleen vergaren datingsites extra inkomsten door gebruik te maken van deze nepprofielen, ook komt de website er aantrekkelijker uit te zien. Het herkennen van nepprofielen is niet heel ingewikkeld. Kijk bijvoorbeeld eens goed naar de profielfoto die gebruikt wordt. Wanneer de man of vrouw op deze profielfoto veel te knap lijkt te zijn voor iemand die actief is op een datingsite, gaat het zeer waarschijnlijk om een nepprofiel. Ook probeert een nepprofiel je zo lang mogelijk aan de praat te houden, zonder al te veel over zichzelf te vertellen.

Het kan voorkomen dat een nepprofiel je vraagt om geld over te maken. Denk bijvoorbeeld aan een verhaal waarbij iemand aangeeft dat hij of zij geen geld meer heeft voor credits. Doordat je beetje bij beetje verliefder op iemand wordt, ben je al snel geneigd om geld over te maken. Trap hier niet in en maak nooit geld over naar deze nepprofielen!

Voor- en nadelen van ContactLeggen.nl

ContactLeggen.nl is, zoals reeds beschreven, een geschikte datingsite voor adult entertainment. Wanneer je interesse hebt in seksueel getinte gesprekken kan het de moeite waard zijn om je voor deze datingsite aan te melden. Mocht je op zoek zijn naar een serieuze relatie, dan kun je deze datingsite beter vermijden en op zoek gaan naar een alternatief. Naast het feit dat deze datingsite niet geschikt is voor het vinden van een vaste relatie, heeft de datingsite meer nadelen. Ook het feit dat er met een creditsysteem gewerkt wordt, kan als een nadeel worden beschouwd. Dit kost je namelijk erg veel geld als je langere gesprekken met leden van de datingsite voert.

Ben je als vrouw op zoek naar adult entertainment? Zoek dan vooral verder, want op deze datingsite zijn vrijwel alleen vrouwen actief. Dit kan door vrouwen als een nadeel worden gezien.

 

6 Total Score

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply