55plusonline.nl

55plusonline.nl is een van de oudere en minder actieve datingsites voor 55-plussers uit Nederland en België. Het datingnetwerk heeft een enigszins beperkt aantal leden, ook al is de datingsite al sinds 2006 actief. De datingsite biedt een plek voor senioren om een date, een serieuze relatie of een vriendschap op te bouwen met leeftijdsgenoten. Het is heel eenvoudig om je voor deze datingsite aan te melden, waarna je gebruik kunt maken van verschillende handige functies. Zo beschikt 55plusonline.nl over een eigen mailsysteem waarmee het mogelijk is om elkaar beter te leren kennen. Ook is het voor ouderen mogelijk om de letters van de website te vergroten, zodat de website beter leesbaar is.

De betrouwbaarheid van 55plusonline.nl

Een van de belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden van 55plusonline.nl is het punt dat de website bedoeld is voor het persoonlijke gebruik van leden en in geen geval gebruikt zal worden voor commerciële doeleinden. Hierin verschilt 55plusonline.nl van veel andere websites. Dit is ook de reden dat organisaties en bedrijven geen lid kunnen worden van dit datingnetwerk, om het datingnetwerk in te zetten voor het behalen van commerciële doelen. Bij het gebruik van 55plusonline.nl zal je dan ook niet snel geconfronteerd worden met reclame!

Vanzelfsprekend zijn leden van 55plusonline.nl zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij op hun profiel en in berichten plaatsen. Over het algemeen wordt het aangeraden om geen telefoonnummers, adressen, namen of persoonlijke websites op een profiel te plaatsen voor je eigen privacy. Mocht je iemand echt vertrouwen, dan kun je dergelijke gegevens in een persoonlijk bericht toesturen.

Doordat het aantal leden beperkt is op deze datingsite, kent de website nauwelijks nepprofielen. Een nieuw profiel wordt standaard op de echtheid hiervan gecontroleerd door de medewerkers van 55plusonline.nl.

Inschrijven bij 55plusonline.nl

Om het voor het systeem achter 55plusonline.nl zo makkelijk mogelijk te maken om twee profielen met elkaar te koppelen, dien je bij het aanmaken van een nieuw account relatief veel persoonlijke gegevens in te voeren. Het is mogelijk om bij het aanmaken van een account alleen de verplichte velden, die worden aangeduid met een sterretje, in te voeren en de rest later aan te vullen. Zo is het in ieder geval noodzakelijk om je naam, wachtwoord, geboortedatum, geslacht, het type relatie wat je zoekt en je e-mailadres in te voeren.

Voorbeelden van gegevens die je op een later moment in kunt vullen zijn een persoonlijke website, een telefoonnummer, je woonplaats, je burgerlijke staat, het aantal kinderen wat je hebt en verschillende uiterlijke kenmerken. Door bijvoorbeeld meer te vertellen over je lengte, postuur en haarkleur hebben andere leden van 55plusonline.nl direct een aardig beeld van je. Nog beter wordt dit beeld als je een persoonlijke foto aan je profiel toevoegt. Dit verhoogt je slagingskans bij het vinden van een geschikte match.

Na het doorlopen van de gehele inschrijfprocedure krijg je hier een bevestiging van te zien op het scherm. Let op: in deze bevestiging wordt ook het gekozen wachtwoord nogmaals getoond. Zorg er dus voor dat anderen deze bevestiging niet te zien krijgen.

De kosten van 55plusonline.nl

Op het moment van schrijven staat er geen informatie over betaalde abonnementen voor het gebruik van 55plusonline.nl op deze datingsite. Daarbij is ook het registreren van een nieuw account voor deze datingsite geheel gratis.

De mobiele app van 55plusonline.nl

Momenteel is er nog geen mobiele app beschikbaar voor het gebruik van 55plusonline.nl. Wel beschikt de website over een mobiele versie, zodat deze goed te bekijken is via een smartphone of tablet. Hierbij kun je vrijwel alle functies uit de volledige versie van 55plusonline.nl gebruiken.

Acties en kortingen

Deze datingsite heeft geregeld acties en kortingen. Kijk voor actuele kortingen en het laatste nieuws op onze dating acties en dating nieuws pagina.

Uitschrijven bij 55plusonline.nl

Wanneer je een geschikte match gevonden denkt te hebben of wanneer je wilt stoppen met het zoeken naar een match via 55plusonline.nl, dan kun je je account verwijderen. Ga hiervoor naar “Mijn profiel” en klik vervolgens op “Verwijder profiel”. Op het moment dat je bevestigt dat je echt wilt stoppen, worden al je berichten en foto’s van het datingnetwerk verwijderd. Het is niet duidelijk of deze gegevens ook uit de database van 55plusonline.nl worden verwijderd.

6 Total Score
55plusonline Review

Ook is het voor ouderen mogelijk om de letters van de website te vergroten, zodat de website beter leesbaar is.

Populariteit
6
Gebruikersgemak
6
Functionaliteiten
6
Klantenservice
6
Kosten
6
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply