Sexjobs.nl

Sexjobs.nl is een website voor seksadvertenties. Je kunt de website een beetje vergelijken met Marktplaats, maar dan is de site volledig erotisch. Dit betekent dat alle advertenties op de website erotisch getint zijn. Je kunt bijvoorbeeld een advertentie plaatsen op de website als je tegen betaling seks aanbiedt, maar ook als je een erotische massage wil.

De adverteerders op Sexjobs.nl

Op Sexjobs.nl zijn allerlei soorten adverteerders actief. Het gaat om mannen en vrouwen, maar ook om stelletjes. Ook zijn er zowel amateurs als professionals actief op de website. Zo kun je hier een professionele escort inhuren, maar kun je ook een erotische massage inplannen bij een amateur.

Je kunt de advertenties op de website bekijken zonder je in te loggen. Wil je op een advertentie reageren, dan moet je je wel inloggen op de website. Heb je nog geen account, dan maak je deze eerst aan. Adverteerders mogen hun e-mailadres niet in de advertentie zetten, dus het contact verloopt altijd via Sexjobs.nl.

Sexjobs.nl: een betrouwbare website

Om te voorkomen dat adverteerders misbruik maken van de gebruikers van Sexjobs.nl en andersom, heeft de website enkele strenge regels. Ten eerste is het verboden seks met minderjarigen aan te bieden op de website. Daarnaast wordt telefoonterreur ook afgestraft, aangezien adverteerders hun telefoonnummer in hun advertentie kunnen zetten. Wordt hier misbruik van gemaakt, dan worden er dus ook stappen ondernomen. Verder controleren de moderators van de website de geplaatste advertenties regelmatig. Worden er bepaalde regels overtreden, dan worden er stappen ondernomen.

De plus- en minpunten van Sexjobs.nl

Sexjobs.nl heeft enkele voor- en nadelen. De belangrijkste pluspunten en minpunten van de website worden hieronder kort opgesomd.

Pluspunten:

  • De website richt zich alleen op seks: dit schept duidelijkheid.
  • Zowel amateurs als professionals kunnen hun diensten aanbieden op de website.
  • De website is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.

Minpunten:

  • Er staan oude advertenties op de website, aangezien gebruikers hun eigen advertenties moeten verwijderen en dit niet altijd gebeurt.
  • De website is niet gratis, maar het is niet duidelijk wat de kosten van de site zijn.

De kosten van Sexjobs.nl

Het is duidelijk dat je geld moet betalen om een advertentie te plaatsen, maar het is niet duidelijk hoeveel dit precies kost. We hebben er lange tijd naar gezocht, maar hebben niet kunnen vinden hoeveel je moet betalen voor het plaatsen van een advertentie. Dit is een minpunt van de website, want wij vinden transparantie over de kosten erg belangrijk.

1 Comment
  1. Reply
    H.Klein mei 11, 2020 at 1:14 pm

    Ik heb slechte ervaringen met sex jobs, ze zijn er voor de adverteerder en niet voor degenen, die de site bezoeken, ben opgelicht op sex jobs door ene Nicole uit Rotterdam. Ze doen er niets aan ik heb screenshots advertentie nummer ze vragen er nog niet eens naar, en aangifte bij de politie wordt niet gedaan uit schaamte of getrouwd, en ik vindt dat als je met bewijzen komt en zij doen er niets aan dat ze mee werken aan oplichting. Ik kijk ook nog voor verdere stappen.

Leave a reply